Koncept för fastfoodkedjan Spicy Hot

En av mellansveriges snabbast växande Asiatiska snabbmatskedjor önskade ett nytt fräscht och skalbart restaurangkoncept som lätt skulle kunna anpassas till olika typer av lokaler. Resultatet blev ett modernt koncept med orange kakel, vita väggar, betonggolv, ljusa träslag och asiatiska inslag. Konceptet har fram till i dag applicerats på 10 av kedjans restauranger. Spicy hot har även startat fristående restauranger med drive true. Man behövde då även profilera sig exteriört och orange perforerad plåt monterades på den befintliga fasaden. Den perforerade plåten med väl tilltagna hål gav en spännande mönsterbild och uttryck som stämde väl överens med kedjans övriga koncept.

Uppdrag